Trang chủ Hoạt động chuyên môn Lịch thi đấu bóng đá, bóng rổ HKPĐ cấp trường năm 2019-2020

Lịch thi đấu bóng đá, bóng rổ HKPĐ cấp trường năm 2019-2020

bởi Tổ TD-GDQP&AN
36 views
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: BÓNG ĐÁ 
LỊCH THI ĐẤU -SÁNG – CHỦ NHẬT, NGÀY 03/ 11 / 2019 ( K.6 -NAM + NỮ )
TRẬN GIỜ KHỐI ĐỘI – ĐỘI HIỆP KẾT QUẢ
35 7g00 – 7g10 K6 – NAM LỚP 6A6 – LỚP 6A1 1
36 7g10 – 7g20  K6 – NAM LỚP 6A11 – LỚP 6A3 1
37 7g20 – 7g30 K6+7 – NỮ LỚP 6A11 – LỚP 6A15 1
7g30 – 7g40 LỚP 6A6 – LỚP 6A1 2
7g40 – 7g50 LỚP 6A11 – LỚP 6A3 2
7g50 – 8g00 LỚP 6A11 – LỚP 6A15 2
38 8g00 – 8g10 K6+7 – NỮ LỚP 6A10 – LỚP 6A14 1
39 8g10 – 8g20 K6+7 – NỮ LỚP 6A9 – LỚP 6A12 1
40 8g20 – 8g30  K6 – NAM LỚP 6A9 – LỚP 6A5 1
8g30 – 8g40 LỚP 6A10 – LỚP 6A14 2
8g40 – 8g50 LỚP 6A9 – LỚP 6A12 2
8g50 – 9g00 LỚP 6A9 – LỚP 6A5 2
41 9g00 – 9g10 K6+7 – NỮ LỚP 6A2+6A7 – LỚP 7A10+7A13 1
42 9g10 – 9g20 K6 – NAM LỚP 6A8 – LỚP 6A2 1
9g20 – 9g30 LỚP 6A2+6A7 – LỚP 7A10+7A13 2
9g30 – 9g40 LỚP 6A8 – LỚP 6A2 2
MỌI THẮC MẮC, KHIẾU NẠI XIN LIÊN HỆ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH BÓNG ĐÁ: 
THẦY: NGUYỄN THANH HẬU – ĐT: 0908981883
Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục thi đấu
THI ĐẤU TẠI SÂN BÓNG ĐÁ CƠ SỞ 2

 

 

 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: BÓNG RỔ
LỊCH THI ĐẤU – SÁNG – CHỦ NHẬT, NGÀY 03/ 11 / 2019 (K.10-NAM, NỮ)
TRẬN GIỜ KHỐI ĐỘI – ĐỘI HIỆP KẾT QUẢ
68 7g30 – 7g40 K.10 LỚP 10CT – LỚP 10CA1 1
69 7g40 – 7g50 NAM LỚP 10CA3 – LỚP 10CL+10A1 1
70 7g50 – 8g00 K.10 NỮ LỚP 10CA3 – LỚP 10TH2+CV 1
8g00 – 8g10 LỚP 10CT – LỚP 10CA1 2
8g10 – 8g20 LỚP 10CA3 – LỚP 10CL+10A1 2
8g20 – 8g30 LỚP 10CA3 – LỚP 10TH2+CV 2
71 8g30 – 8g40 K.11+12 LỚP 11TH1 – LỚP 11TH2 1
72 8g40 – 8g50 NAM LỚP 12A2+CA3 – LỚP 12TH1+TH2 1
8g50 – 9g00 LỚP 11TH1 – LỚP 11TH2 2
9g00 – 9g10 LỚP 12A2+CA3 – LỚP 12TH1+TH2 2
73 9g10 – 9g20 K.10 NỮ THẮNG TRẬN 70  – LỚP 10CA2 1
74 9g20 – 9g30 K.10 NAM THẮNG TRẬN 68- THẮNG TRẬN 69 1
9g30 – 9g40 THẮNG TRẬN 70  – LỚP 10CA2 2
9g40 – 9g50 THẮNG TRẬN 68- THẮNG TRẬN 69 2
MỌI THẮC MẮC, KHIẾU NẠI XIN LIÊN HỆ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH BÓNG RỔ: 
THẦY: PHẠM HOÀNG HUY – ĐT: 0373459459
Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục thi đấu
THI ĐẤU TẠI SÂN BÓNG RỔ CƠ SỞ 1