Trang chủ Thông tinThông báo Lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 * Năm học 2019-2020

Lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 * Năm học 2019-2020

bởi Giáo Vụ
46 views
  • Từ thứ Hai 02/12/2019 đến thứ Sáu 06/12/2019: kiểm tra các môn trong giờ
  • Các lớp học Tiếng Anh tăng cường: kiểm tra môn Tiếng Anh TC tập trung theo đơn vị lớp vào tiết 2 sáng thứ Hai 02/12/2019
  • Từ thứ Hai 09/12/2019 đến thứ Tư 18/12/2019: Tất cả học sinh đều kiểm tra theo phòng kiểm tra quy định và có số báo danh tại cơ sở 1;  Những buổi không kiểm tra học sinh được nghỉ;

Kiểm tra lại học kỳ I (đối với học sinh vắng trong kỳ kiểm tra)

  1. Học sinh muốn kiểm tra lại phải có đơn nộp cho phòng Học vụ trước ngày kiểm tra lại
  2. Lịch kiểm tra lại:
  • Thứ Năm 19/12/2019: Sáng: môn Văn, Lý;                  Chiều: môn Sử, Sinh;
  • Thứ Sáu 20/12/2019: Sáng: môn Toán, Địa;                Chiều: môn Ngoại ngữ, Hóa;
  • Thứ Bảy 21/12/2019: Sáng: môn GDCD, Anh TC.
  • Thời gian: sáng từ 7h30; chiều từ 13h30.;     Địa điểm: phòng Học vụ – cơ sở 1