Trang chủ Liên kếtLịch công tác Lịch công tác tuần 41 * Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 41 * Năm học 2019-2020

bởi Giáo Vụ
28 views
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2019 – 2020
Tuần Thời gian Nội dung
41
(Từ 15/06 đến 21/06)
Thứ Hai 15/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Văn, Lý (Sáng: khối 10, 11, 12; Chiều: khối 6, 7);
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị; 
Thứ Ba 16/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Văn, Lý (Sáng: khối 8, 9);
8h: Họp về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2019-2020 – HT 2.1 Sở GD – T.Huy, T.Thắng;
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị;
Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ và công tác thiết bị thư viện – Trường Châu Á TBD – T.Huy, Tổ kiểm tra;
Thứ Tư 17/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Toán, Sinh (Sáng: khối 10, 11, 12; Chiều: khối 6, 7);
8h: Tập huấn công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – HT 2.1 Sở GD – T.Minh, T.Hiếu;
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị;
Thứ Năm 18/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Toán, Sinh (Sáng: khối 8, 9);
Niêm phong và nộp đơn TS10 về Phòng GD;
Nộp bài chấm, phiếu điểm, ráp phách môn Địa;
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị;
Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ và công tác thiết bị thư viện – Phòng Học vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm (Trường Tây Úc kiểm tra);
41
(Từ 15/06 đến 21/06)
Thứ Sáu 19/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Hóa, Ngoại ngữ (Sáng: khối 10, 11, 12; Chiều: khối 6, 7);
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị;
Thứ Bảy 20/06/2020 Kiểm tra HKII: Môn Hóa, Ngoại ngữ (Sáng: khối 8, 9);
7h30: Ráp phách bài kiểm tra HKII (tổ Vật lý);
Tổng hợp điểm hạnh kiểm vào “Bảng đánh giá Hạnh kiểm HS” – GVCN, Giám thị;
Nhận xét hạnh kiểm HS lớp giảng dạy – Phòng Học vụ – GVBM, Giám thị.
Chủ Nhật 21/06/2020