Trang chủ Liên kếtLịch công tác Lịch công tác TUẦN 14 * Năm học 2020-2021

Lịch công tác TUẦN 14 * Năm học 2020-2021

bởi Giáo Vụ
24 views
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần Thời gian Nội dung
14
(Từ 07/12 đến 13/12)
Thứ Hai 07/12/2020 Giờ SHDC: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học”;
Khối 10 – Học NCKH – 2 tiết SHCN;
Bắt đầu kiểm tra HKI trong giờ các môn: Tiếng Anh tăng cường, Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức), Công nghệ, Thể dục, GDQP, Nhạc, Họa, Tin học, Nghề;
9h: Họp toàn bộ nhân viên giám thị (2 cơ sở) – Phòng họp – Thầy Minh, Cô Thủy, Thầy Yên, Thầy Định, Tổ chủ nhiệm;
Bốc thăm chọn đề HKI các môn Văn, Lý;
13h30: Làm việc với Tổng Lãnh sự Hungary – VP Tổng lãnh sự quán – CôThủy;
14h: Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 – Phòng họp – Hội đồng trường.
Thứ Ba 08/12/2020
Thứ Tư 09/12/2020 Từ ngày 09/12/2020 đến 11/12/2020:
  + Giáo viên thực hiện tự đánh giá, phân loại kết quả công tác theo hình thức trực tuyến;
  + TTCM, Tổ trưởng (Tổ Văn phòng và Tổ GT-BV) nhận mẫu giấy “Bảng đánh giá, phân loại kết quả công tác cá nhân theo Quý” tại phòng Hành chính;
Bốc thăm chọn đề HKI các môn Toán, Sinh, Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh khối 6, 7); Chiều: Khối 10 học Quốc phòng – 4 tiết.
Thứ Năm 10/12/2020 8h: Thi Aerobics cấp Quận – Học sinh khối 6 trong đội tuyển.
Thứ Sáu 11/12/2020 Bốc thăm chọn đề HKI các môn Hóa, Ngoại ngữ.
Thứ Bảy 12/12/2020 K7,11: Học ARKKI và Hoạt động GDNGLL, HN theo lịch;
Các lớp 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10 kiểm tra chương trình Tích hợp;
Từ 12/12/2020 đến 16/12/2020: Tất cả đảng viên nhận và nghiên cứu các Dự thảo của cấp ủy, chuẩn bị ý kiến đóng góp tại phòng Hành chính.
Chủ Nhật 13/12/2020