Trang chủ Chưa được phân loại KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ CỘT

KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ CỘT

bởi Địa Lý Tổ
1,025 views

 

 1. Khi nào vẽ biểu đồ cột: thể hiện sản lượng, số lượng, quy mô đối tượng…và không có 5 từ khóa (tỉ trọng, cơ cấu, tăng trưởng, phát triển và biến động)
 2. Các dạng biểu đồ
 • Cột đơn
 • Cột nhóm 1 đơn vị (1 trục tung – L)
 • Cột nhóm 2 đơn vị (2 trục tung – U)
 • Cột chồng: đơn, nhóm, chồng % – có yêu cầu & có tổng các giá trị
 • Cột thanh ngang đơn, nhóm – có yêu cầu & tên đối tượng dài
 1. Lưu ý cách vẽ cơ bản
 • Chia trục tung: lấy giá trị lớn nhất trong bảng số liệu, làm tròn lên với con số dễ chia, ví dụ 18,5 triệu tấn => 20 triệu tấn; phân chia các khoảng hợp lý, tốt nhất chia cho 10 ô tập (cm)
 • Chia trục hoành: lấy năm cuối trừ năm đầu ta được khoảng cách năm; nếu nhỏ hơn 14 thì cho mỗi năm bằng 1 ô (cm); nếu lớn hơn 14, ta chia cho 10 rồi làm tròn lên.
 • Biểu đồ cột không được dính sát trục, cột đầu tiên phải cách trục tung 1 – 2 ô tập, không vẽ dính như dạng biểu đồ đồ thị.
 • Biểu đồ hình chữa U thì có hai trục tung, hai trục cách đều hai cột trong biểu đồ, đều xuất phát từ gốc 0.
 • Bài có 1 đối tượng => chia theo tim cột, hoặc khoảng cách từ cột gốc đầu tiên.
 • Bài có 2 -3 đối tượng => vẽ năm đầu làm chuẩn, chia theo khoảng cách từ vách sẽ nhanh và chính xác hơn, xem như 3 đối tượng là 1 cột gom lớn.
 • Kí hiệu: +; -; x; / tránh kí hiệu trái tim, ca rô dày, vẽ giun, đô la, chấm bi,… vừa mất thời gian vừa xấu; cột nào lớn thì không nên kí hiệu mà để trắng.
 • Vẽ theo thứ tự bảng số liệu cho, chú thích cũng vậy.
 • Ghi số liệu trên cột, gọn gàng, cột chồng thì ghi giữa từng cột bị chồng – trên cùng ghi tổng.
 • Trình bày tất cả bằng thước và bút bi.