Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Kết quả kỳ thi olympic THCS cấp Thành phố năm học 2018-2019

Kết quả kỳ thi olympic THCS cấp Thành phố năm học 2018-2019

bởi admin
46 views
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG TRONG KỲ THI OLYMPIC THCS CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019
STT LỚP HỌ TÊN MÔN DỰ THI KẾT QUẢ
1 6A5 Trương Lê Huy ANH 6 Vàng
2 7A2 Đỗ Ngọc Yến Nhi ANH 7 Vàng
3 7A2 Đỗ Đức Anh ĐỊA 7 Vàng
4 8A2 Nguyễn Ngọc Quyết LÝ-HÓA-SINH 8 Vàng
5 8A3 Phạm Từ Khánh Hưng LÝ-HÓA-SINH 8 Vàng
6 8A10 Phạm Quang Tiến Thành LÝ-HÓA-SINH 8 Vàng
7 6A10 Trần Nam Trân LÝ-SINH 6 Vàng
8 7A4 Nguyễn Đình Duy SỬ 7 Vàng
9 8A12 Nguyễn Thị Ngọc Bích SỬ 8 Vàng
10 6A13 Tô Quỳnh Hương TOÁN 6 Vàng
11 7A9 Nguyễn Ngọc Khánh Linh TOÁN 7 Vàng
12 8A7 Tô Huỳnh Phúc TOÁN 8 Vàng
13 6A15 Ngô Việt Thi VĂN 6 Vàng
14 8A12 Bùi Huy Giáp RÔBỐT B Vàng
15 8A12 Vũ Uy RÔBỐT B Vàng
16 9A10 Hoàng Minh XE THẾ NĂNG Vàng
17 9A10 Nguyễn Phúc Minh Nhật XE THẾ NĂNG Vàng
1 8A15 Nguyễn Phan Nam Anh ANH 8 Bạc
2 6A9 Nguyễn Ngọc Thiên Ân SỬ 6 Bạc
3 8A8 Lê Hoàng Ngân VĂN 8 Bạc
4 6A5 Đỗ Nguyên Bảo RÔBỐT A Bạc
5 7A9 Lê Minh Đức RÔBỐT A Bạc
6 7A10 Bùi Quốc Minh Nhật RÔBỐT B Bạc
7 8A8 Nguyễn Phúc Chương RÔBỐT B Bạc
1 8A5 Nguyễn Quang Minh ĐỊA 8 Đồng
2 6A8 Lữ Duy Anh LÝ-SINH 6 Đồng
3 7A2 Hoàng Bảo Trân LÝ-SINH 7 Đồng
4 7A14 Trần Gia Hân VĂN 7 Đồng