Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kết quả cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”

Kết quả cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
746 views

Hội đồng Tư vấn Nghiên cứu khoa học – Giáo dục STEM xin thông báo kết quả cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”.
Xin cảm ơn và chúc mừng các em, quý thầy cô hướng dẫn và bảo trợ đề tài đã có thành tích cao trong cuộc thi.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2023 – 2024

 BẢNG A

STT

DỰ ÁN

HỌ TÊN HỌC SINH 1 LỚP HỌ TÊN HỌC SINH 2 LỚP GIẢI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1 A_01_01 Nguyễn Hoàng Gia 7A13     NHẤT Đinh Thị Như Thủy
Hoàng Thị Tịnh
2 A_02_06 Nguyễn Xuân Việt 7A7     NHẤT Chế Thị Kim Thanh
Nguyễn Xuân Tài
3 A_03_06 Hồ Trung Quân 6A14 Nguyễn Quang Hưng 6A14 NHÌ Nguyễn Thị Ngọc Phượng
4 A_04_02 Đỗ Tấn Phát 7A5 Lê Gia Minh 7A5 NHÌ Trương Nhật Quang
5 A_02_03 Lê Nam Long 7A3     BA Lê Thị Kim Thoa
Trương Minh Đạt
6 A_03_04 Nguyễn Thanh Ngân 7A11     BA  
7 A_03_05 Trịnh Vũ Minh Ngọc 6A13 Nguyễn Minh Khuê 6A11 BA Hoàng Thị Kim Trang
8 A_03_07 Nguyễn Lê Lam Yên 7A6 Danh Trần Hoài An 7A6 BA Nguyễn Thị Thi Thơ
9 A_04_03 Bùi Hồ Bảo Hân 6A14 Võ Lê Kim Ngân 6A14 BA  
10 A_04_04 Dương Tuệ Linh 6A3 Bùi Minh Trí 6A3 BA Đặng Sơn Hải
Trương Hiển Dũng

 

BẢNG B

STT

DỰ ÁN

HỌ TÊN HỌC SINH 1 LỚP HỌ TÊN HỌC SINH 2 LỚP GIẢI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1 B_03_12 Lê Hồ Hạnh Dung 8A15 Đặng Ngọc Mai An 8A14 NHẤT Trần Ngọc Anh
Hồ Thị Thu Hòa
2 B_02_01 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 9A1     NHÌ Đặng Thanh Sang
Cao Xuân Nam
3 B_02_04 Võ Ngọc Bảo Trân 8A13     NHÌ Hồ Tuấn Anh
4 B_02_05 Trần Nguyễn Minh Ngọc 9A2 Phạm Trà My 9A2 NHÌ Đặng Thanh Sang
5 B_03_09 Phạm Phương Thảo 8A5 Đặng Gia Minh Khuê 8A5 NHÌ Trần Ngọc Anh
6 B_03_16 Nguyễn Cát Minh 8A10 Văn Bảo Ngọc 8A12 NHÌ Trương Thị Thanh Thịnh
7 B_01_02 Nguyễn Minh Quân 8A9 Trần Đại Khang 8A9 BA  
8 B_02_03 Cao Nguyễn Bảo Trân 8A11     BA Đỗ Thị Thu Thảo
Nguyễn Đỗ Thư Hương
9 B_03_03 Nguyễn Lê Anh 8A17 Đặng Thị Vương Thảo 8A17 BA Lê Thị Kim Ngân
Nguyễn Tiến Dũng
10 B_03_08 Nguyễn Hà Anh 9A10 Lê Huỳnh Ngọc Châu 8A11 BA Nguyễn Thị Huyền Thảo
11 B_03_10 Oách Nguyễn Hoàng Quân 8A11 Lê Phương Tú 8A11 BA Hồ Tuấn Anh
12 B_03_17 Trần Trang Thùy 9A4     BA Châu Hồng Phúc
13 B_04_01 Hoàng Bách 8A13 Hoàng Anh Thư Lilly 8A13 BA Lý Thị Thùy Duyên
14 B_04_02 Nguyễn Ái Đình 9A8 Lê Phan Huy 9A8 BA Nguyễn Thị Minh Phượng
Đặng Thị Anh
15 B_04_03 Trần Nữ Anh Đào 8A15     BA Nguyễn Phạm Thùy Trang

 BẢNG C

STT

DỰ ÁN

HỌ TÊN HỌC SINH 1 LỚP HỌ TÊN HỌC SINH 2 LỚP GIẢI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1 C_01_02 Nguyễn Hoàng Gia Phú 11TH1 Quách Hoàng Khiêm 11CT NHẤT Trần Đức Thanh
Nguyễn Minh Hiền
2 C_01_03 Tạ Tuấn Minh 11TH3 Lê Trần Hoàng Hà 11TH3 NHẤT Nguyễn Trung Hiếu
Lâm Văn Hà
3 C_02_05 Nguyễn Quý Hạo Nhiên 12CTIN Nguyễn Đăng Thiện Hòa 12CTin NHẤT Hồ Ngọc Lâm
4 C_02_03 Lê Bảo Long 12CTin     NHÌ  
5 C_02_09 Nguyễn Đinh Bằng 11CL Hồ Nhựt Minh Khang 11CL NHÌ Đặng Đông Phương
Vũ Thị Hạnh Thu
6 C_02_11 Lâm Minh Ngọc 11CL Nguyễn Ngọc Phương Thảo 11CL NHÌ Nguyễn Lê Hoàng Sơn
Vũ Thị Hạnh Thu
7 C_03_02 Nguyễn Gia Quốc Uy 12A2     NHÌ Võ Như Quỳnh
8 C_03_06 Nguyễn Lê Phương Anh 10TH1 Lê Ngọc Nam Phương 10TH1 NHÌ Trần Ngọc Anh
9 C_03_12 Nguyễn Ngọc Bảo 11CA2 Lê Đức Kiên 11CA2 NHÌ Mollamed Lâm Thị Hồng Lan
10 C_03_14 Đào Ngọc Trân 12TH3 Nguyễn Huỳnh Huyền My 12A1 NHÌ Nguyễn Thị Mỹ Trang
11 C_01_06 Nguyễn Ngọc Thanh Nhã 11CH Phạm Minh Trí 11CH BA Trần Hoàng Đương
12 C_02_02 Lê Bảo Long 12CTin Nguyễn Hoàng Minh Trực 12CTin BA Nguyễn Thị Huyền Thảo
Phan Văn Phúc
13 C_02_04 Nguyễn Hoàng Minh Trực 12CTIN Vũ Minh Triết 12CTin BA Hồ Ngọc Lâm
14 C_02_06 Nguyễn Gia Linh 11CA2 Bùi Quốc Minh Nhật 12CTin BA Lâm Nguyễn Tường Vy
15 C_02_10 Hồ Hồng Phúc Anh 11CL Nguyễn Ngọc Thiên Đăng 11CA1 BA Hồ Ngọc Lâm
16 C_03_03 Nguyễn Thị Minh Hạnh 11CA2 Võ Ngọc Quỳnh Vy 11CA2 BA Bùi Thị Trần Thy
17 C_03_04 Đỗ Nghiêm Hồng Minh 11A1 Nguyễn Thị Thùy Tiên 11A1 BA Võ Thị Kiều
18 C_03_07 Đỗ Phan Đình Thiện 12A2 Hoàng Ngọc Khuê 12A2 BA Võ Như Quỳnh
19 C_03_09 Đoàn Đỗ Quang Minh 11TH1 Nguyễn Thị Bảo Kha 11CV BA Bùi Thị Trần Thy
20 C_03_10 Trương Vĩnh Minh Thư 11CV Hà Phương Nhi 11CV BA Nguyễn Thị Lâm
21 C_03_15 Đặng Tuyết Ngân 10TH3 Nguyễn Thanh Thúy Vân 10A1 BA Hồ Tuấn Anh
22 C_03_17 Bạch Hiếu Anh 11TH3 Trần Khánh Châu 11TH3 BA Nguyễn Thị Huyền Thảo