Trang chủ Chuyên mônTin học KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TIN 9 Năm học: 2023 – 2024

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TIN 9 Năm học: 2023 – 2024

bởi admin
140 views

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TIN 9

Năm học: 2023 – 2024

  1. Đối tượng, cách thức đăng ký khảo sát chọn đội dự tuyển Tin 9
  • Học sinh lớp 8 năm học 2022 – 2023 có điểm trung bình môn Tin cả năm lớp 8 từ 8,0 trở lên.

         – Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 26/08/2023: Học sinh đăng ký ở đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMLSL0Mn8KyYRKelAlVUGwf_nrdCDr0MlxQlJlS-nqXKoOxw/viewform

         – Trong tuần cuối của tháng 8/2023: Tổ chức khảo sát chọn đội dự tuyển Tin 9 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau).

  • Học sinh sẽ làm một bài khảo sát chọn đội dự tuyển – Thời gian làm bài : 90 phút.
  • Học sinh vào đội dự tuyển dựa vào điểm bài khảo sát theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.
  • Số lượng học sinh của đội dự tuyển lần thứ nhất: tối đa 40 học sinh.

Lưu ý: Học sinh nên có tài khoản Zalo để GV phụ trách tạo group trên Zalo và thông báo kịp thời về thông tin của lớp.

  1. Nội dung khảo sát chọn đội dự tuyển Tin 9:

Học sinh làm bài bằng cách lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Pascal, C++, Python, nội dung về:

     2.1. Số học: Số nguyên tố, số chính phương, BCNN, UCLN, các định nghĩa về số (sẽ có định nghĩa trong bài), bài toán thực tế về số học….

     2.2. Mảng 1 chiều: sắp xếp, tìm kiếm, biến đổi dãy số, kiểm tra dãy số thoã điều kiện nào đó, …

Chú ý: nếu học sinh không làm được bài bằng cách lập trình, học sinh có thể trình bày thuật toán (cách giải) của bài trên file Word.

   Mọi thắc mắc xin liên hệ:

  • Thầy Trần Anh Kiệt – Tổ trưởng Tổ Tin – ĐT: 0944 992 828
  • Cô Đào Thị Thảo Sương – GV phụ trách lớp đội tuyển Tin 9 – ĐT: 0935 371 558

                                                                                                          Tổ trưởng Tổ Tin học