Trang chủ Chuyên mônThể dục - GDQP&AN KẾ HOẠCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

bởi Tổ TD-GDQP&AN
64 views

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                                                                                 —————————–
       TRẦN ĐẠI NGHĨA
                                                                                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2019                                                                                                            THÔNG BÁO
                                                 ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
                                                                MÔN: BÓNG BÀN – CẦU LÔNG
                                                                              ––––––––––––––––––––––––––––––

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019 – 2020, số 185/KH-UBND của UBND Quận 1.
Căn cứ Kế hoạch hoạt động Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019 – 2020, ngày 22/08/2019 được phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường.
Nay Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp Điều lệ môn Bóng bàn và Cầu lông như sau:

1. Nội dung thi đấu:
Thi đấu ở 2 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, cho tất cả các nhóm lớp và bậc học như sau:
Đơn Nam: Lớp (6+7); Lớp (8+9); THPT.
+  Đơn Nữ: Lớp (6+7); Lớp (8+9); THPT.

2. Số lượng đăng ký:
+  Mỗi lớp đăng ký tối đa 02 cá nhân Nam và 02 cá nhân Nữ.

3. Quy định chuyên môn:
* Thể thức thi đấu:
 – BÓNG BÀN
 + Tất cả các loại giải sẽ được tiến hành theo thể thức thi đấu loại trực tiếp trong 3 ván thắng 2; mỗi ván 11 điểm.
 – CẦU LÔNG
 + Tất cả các loại giải sẽ được tiến hành theo thể thức thi đấu loại trực tiếp trong 1 ván 21 điểm.
 * Trang phục: đồng phục TD của trường hoặc đồ thể dục thể thao (áo màu).
 * Luật thi đấu hiện hành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

4. Thời gian – địa điểm:
– Đăng ký: hạn chót đăng ký và nộp danh sách lúc 15giờ 00 ngày 13/09/2019 tại Kho Thể dục.
Họp bốc thăm và thi đấu: Lúc 7giờ 30 ngày 15/09/2019 tại Phòng Bóng bàn (Căn tin).
– Mọi chi tiết xin liên hệ Giáo viên phụ trách:
– Môn Bóng bàn: Thầy Trần Hồng Phước. ĐT: 0937.811.080.
– Môn Cầu lông: Cô Trương Thị Ngọc Vy. ĐT: 0906344187.
– Giáo viên phụ trách chung: Thầy Lê Hoàng Sơn Châu. ĐT: 0913110900.

5. Giải thưởng:
+ Cộng điểm thi đua:                                                                         + Trao Huy chương:
* Hạng Nhất: 3 điểm                                                                          * Hạng Nhất: Huy chương Vàng 
* Hạng Nhì: 2 điểm                                                                            * Hạng Nhì: Huy chương Bạc
* Hạng Ba: 1 điểm 

                TM.TỔ TD – GDQP&AN                                                                    Giáo viên phụ trách
                  Tổ trưởng chuyên môn                                                     Bóng bàn                                   Cầu lông

               

                  Lê Hoàng Sơn Châu                                                    Trần Hồng Phước                    Trương Thị Ngọc Vy

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                                                                                              ——————————
        TRẦN ĐẠI NGHĨA
                                                                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2019

                                                                                                THÔNG BÁO
                                                       ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
                                                                        MÔN: BÓNG RỔ – BÓNG ĐÁ
                                                                                ––––––––––––––––––––––––––––––
Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019 – 2020, số 185/KH-UBND của UBND Quận 1.
Căn cứ Kế hoạch hoạt động Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2019 – 2020, ngày 22/08/2019 được phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường.
Nay Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp Điều lệ môn Bóng rổ và Bóng đá như sau:

1. Nội dung thi đấu:
+ Bóng rổ (Nam – Nữ): Lớp 6; Lớp (7+8); Lớp (9+10); Lớp (11+12).
+ Bóng đá (Nam – Nữ): Lớp 6; Lớp (7+8); Lớp (9+10); Lớp (11+12).

2. Số lượng đăng ký:
+ Mỗi lớp 01 đội, có thể liên quân tối đa 02 lớp, khi liên quân không được thành lập thêm một đội khác mang tên lớp (chỉ được lấy một tên chung cho 02 lớp liên quân). Mỗi đội đăng ký tối đa 12 VĐV (học sinh) và tối thiểu là 05 VĐV (học sinh).
+ Nộp danh sách tham dự theo mẫu của Ban tổ chức, phải có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và chịu trách nhiệm về VĐV (học sinh).
+ Đối với VĐV (học sinh) bị cận phải mang kính thể thao mới được thi đấu.

3. Quy định chuyên môn:
+ Thể thức thi đấu: Tất cả các loại giải sẽ được tiến hành theo thể thức thi đấu loại trực tiếp.
+ Áp dụng luật Bóng rổ và Bóng đá Futsal do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
+ Trang phục: các đội phải có đồng phục, có số áo, giày đúng qui định.

4. Thời gian – địa điểm:
Đăng ký: hạn chót đăng ký và nộp danh sách lúc 11giờ 15 ngày 18/09/2019 tại Kho Thể dục.
+ Họp bốc thăm: Tại cơ sở 1: Lúc 11giờ 30 ngày 18/09/2019 tại Phòng TDTT (khu C).
                               Tại cơ sở 2: Lúc 14giờ 00 ngày 18/09/2019 tại Phòng tập Aerobic.
 –  Mọi chi tiết xin liên hệ Giáo viên phụ trách:
 + Môn Bóng rổ: Thầy Phạm Hoàng Huy. ĐT: 0373459459.
 + Môn Bóng đá: Thầy Nguyễn Thanh Hậu. ĐT: 0908981883.
 + Giáo viên phụ trách chung: Thầy Lê Hoàng Sơn Châu. ĐT: 0913110900.

5. Giải thưởng:
+ Cộng điểm thi đua:                                                                              + Trao Huy chương:
* Hạng Nhất: 5 điểm                                                                                 * Hạng Nhất: 12 Huy chương Vàng
* Hạng Nhì: 3 điểm                                                                                   * Hạng Nhì: 12 Huy chương Bạc
* Hạng Ba: 2 điểm 

 

             TM.TỔ TD – GDQP&AN                                                                           Giáo viên phụ trách
              Tổ trưởng chuyên môn                                                            Bóng rổ                                          Bóng đá

             

                Lê Hoàng Sơn Châu                                                       Phạm Hoàng Huy                      Nguyễn Thanh Hậu