Trang chủ Chuyên môn KẾ HOẠCH DỰ ÁN “CHÚNG TA LÀ CÔNG DÂN ASEAN”

KẾ HOẠCH DỰ ÁN “CHÚNG TA LÀ CÔNG DÂN ASEAN”

bởi Lịch Sử Tổ
43 views

CỤM 1 (QUẬN 1-3)

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ: LỊCH SỬ                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  KẾ HOẠCH DỰ ÁN

CHÚNG TA LÀ CÔNG DÂN ASEAN

BE ASEAN CITIZENS

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Họ và tên 1.      Nguyễn Tiến Vinh

2.      Nguyễn Thị Thanh Tâm

3.      Hà Thị Hằng

4.      Nguyễn Văn Thắng

Môn  LỊCH SỬ

 

Trường THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA Số lượng giáo viên tham gia 04
I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1. Tiêu đề dự án
CÔNG DÂN ASEAN – BE ASEANER
2. Tóm tắt bài dự án (Yêu cầu của bài dự án)
Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tìm hiểu về tổ chức ASEAN, một tổ chức kinh tế – chính trị quan trọng trong khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam là một thành viên là một vấn đề thiết yếu. Những kiến thức về lịch sử Đông Nam Á nói chung và ASEAN nói riêng sẽ góp phần tạo nên kiến thức nền tảng cho học sinh trong việc hướng tới trở thành một công dân quốc tế trong thời đại hội nhập.

Dự án không chỉ góp phần giảng dạy các kiến thức về Đông Nam Á, ASEAN … theo hình thức mới mà còn góp phần trang bị cho các em học sinh những kĩ năng mềm quan trọng khác.

3. Lãnh vực bài dự án
– KHỐI 12: Bài Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Tiết 2)

– KHỐI 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

– KHỐI 10: Chủ đề Văn minh Đông Nam Á

4. Đối tượng thực hiện dự án
Toàn bộ học sinh của trường
5. Thời gian thực hiện dự án
Thời gian Nội dung Phụ trách Địa điểm
Từ 23/8/2022 đến 30/8/2022 Tổ Lịch sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Tổ Lịch sử

 

Từ 26/9/2022

– 1/10/2022

– Phổ biến dự án cho học sinh

– Xây dựng trang Face tuyên truyền cho dự án.

Từ 3/10/2022

-15/10/2022

Học sinh tham quan bảo tàng online và thực hiện sản phẩm
Từ 17/10/2022 đến 29/10/2022 Các nhóm gửi sản phẩm cho Tổ Lịch sử của trường để chấm điểm.
Từ 1/11 đến 12/11/2022 –  Gửi sản phẩm tiêu biểu về cho Ban tổ chức dự án.

– Các sản phẩm sẽ được đăng trên trang Fanpage của dự án.

15/11/2022 Lễ báo cáo dự án chung với các trường trong cụm tại trường THPT Lê Quý Đôn Trường THPT Lê Quý Đôn
6. Thời gian tổng kết, báo cáo kết quả dự án
Thời gian báo cáo kết quả dư án: 15/11/2022
II. MỤC TIÊU DỰ ÁN
1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử. Thông qua dự án học sinh có thể chủ động tiếp thu các kiến thức của bài học lịch sử theo phân phối chương trình lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

2. Trang bị cho học sinh các kĩ năng mềm như làm việc nhóm, thiết kế, tranh luận phản biện.

3. Tăng cường giao lưu học hỏi giữa các trường THPT trong cụm

4. Tăng sự hứng thú trong việc học tập bộ môn lịch sử

III. SẢN PHẨM
KHỐI 12: Chọn một trong các đề tài sau

– Infographic về tổ chức ASEAN

– Infographic về một trong 11 nước Đông Nam Á

– Tham gia cuộc thi hùng biện BE ASEANER (Là công dân ASEAN)

KHỐI 11: Chọn một trong các đề tài sau

– Brochure về phong trào cách mạng ở một trong số các quốc gia Đông Nam Á

– Infographic về một nhân vật lịch sử của các quốc gia Đông Nam Á

– Tiết mục văn nghệ, trình diễn trang phục của một nước thuộc các nước Đông Nam Á

– KHỐI 10: Chọn một trong các đề tài sau

– Brochure giới thiệu về một công trình kiến trúc của văn minh Đông Nam á

– Trình diễn trang phục của một trong những nước Đông Nam Á

Trong buổi lễ báo cáo dự án, các trường sẽ tham gia 1 tiết mục văn nghệ giới thiệu 1 trong những quốc gia ở Đông Nam Á. Một gian hàng giới thiệu sản phẩm.

IV. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Điểm dùng thay thế cho bài kiểm tra ĐỊNH KỲ học kỳ I (Bài hệ số 2)
V. THIẾT BỊ VÀ NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO
– Thiết bị: laptop, máy tính, điện  thoại

– Nguồn tài liệu tham khảo sẽ do giáo viên bộ môn phụ trách cung cấp cho các nhóm học sinh thực hiện dự án

VI. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 8 năm 2022

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                              Người lập kế hoạch

               Đã kí                                                                                                                  Đã kí

         Nguyễn Minh                                                                                                 Nguyễn Tiến Vinh