Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN LẦN 1 NHIỆM KÌ 2023 – 2028

HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN LẦN 1 NHIỆM KÌ 2023 – 2028

bởi Tdn1
24 views

HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN LẦN 1 NHIỆM KÌ 2023 – 2028

Ngày 27/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 1 của nhiệm kì 2023 – 2028 để kiện toàn các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Công đoàn phụ trách.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Thầy Nguyễn Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Sau thời gian Hội nghị nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Công đoàn cụ thể như sau:

  1. Đồng chí Chung Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn
  2. Đồng chí Trịnh Đình Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn, phụ trách Chế độ chính sách
  3. Đồng chí Văn Thị Kim Ngân – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Kế toán
  4. Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Thủ quỹ
  5. Đồng chí Nguyễn Mai Phương – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Nữ công
  6. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Sương – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Du lịch
  7. Đồng chí Trần Ngọc Anh – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Tổ chức và tuyên truyền
  8. Đồng chí Lâm Hoàng Tân – Ủy viên BCH Công đoàn, phụ trách Phong trào
  9. Đồng chí Phạm Hoàng Huy – Ủy viên BCH Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Kính chúc Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhiệm kì 2023 – 2028 luôn Thành công và Phát triển.

Đồng chí Nguyễn Minh Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố và Đồng chí Nguyễn Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kì 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Minh Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố và các đồng chí trong Cấp ủy chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kì 2023 – 2028