Trang chủ Quốc tế - Khoa học Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giao lưu với trường Essendon Keilor College tại Úc

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giao lưu với trường Essendon Keilor College tại Úc

bởi admin
13 views

Học sinh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa cùng một số giáo viên tổ Ngoại ngữ giao lưu với học sinh và giáo viên trường Essendon Keilor College tại Úc