Trang chủ Chuyên môn HỌC SINH LỚP 10 HỨNG THÚ TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

HỌC SINH LỚP 10 HỨNG THÚ TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

bởi Lịch Sử Tổ
49 views

         Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018,  môn Lịch sử  phải giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, giúp học sinh nhận thức và vận dụng được các bài học lịch sử giải quyết những vấn đề của thực tế cuộc sống, phát triển tầm nhìn, củng cố các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, lòng khoan dung, nhân ái; góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.  Trên cơ đó, trong mỗi bài học, giáo viên tổ Lịch sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa luôn cố gắng lồng ghép những kiến thức từ sách giáo khoa đến với thực tiễn nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho các em học sinh.

       Sau đây là hình ảnh của những buổi học đầy hứng thú và sôi nổi của các em học sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa khi tìm hiểu về văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam: