Trang chủ Chuyên mônGDCD Học sinh làm quen với dự án môn GDCD

Học sinh làm quen với dự án môn GDCD

bởi TDN Đoàn đội
64 views

Trong tuần vừa qua, học sinh các khối lớp 8, 9 và 11 đã thực hiện các dự án GDCD với các chủ đề liên quan đến bài học ở khối 8: Quyền tự do ngôn luận của công dân với kĩ năng sử sử dụng mạng xã hộia n toàn, hiệu quả. Khối 9 với dự án Khơi dậy tìm năng kinh doanh của học sinh và khối 11 là dự án giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Làm quen với phương pháp học tập dự án, học sinh có điều kiện làm việc nhóm, trao dồi kĩ năng giao tiếp và kĩ năng thực hành mạng xã hội. Học sinh được sáng tạo qua các sản phẩm do chính học sinh thực hiện góp phần xây dựng nên tiết học thú vị!