Trang chủ Chuyên mônHóa học Hoạt động tổ chuyên môn Hóa Học

Hoạt động tổ chuyên môn Hóa Học

bởi Hóa Học Tổ
89 views

Trường THPT Chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA

Tổ HÓA HỌC

DỰ ÁN POLIME

 1. LỜI GIỚI THIỆU

    Nội dung học tập về POLIME thuộc chương trình lớp 12, có nhiều kiến thức liên quan đến cuộc sống hàng ngày và có tính thời sự nên rất thuận tiện, khơi gợi sự hứng thú cho các em học sinh thực hiện dự án dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy môn hóa. Do đó Tổ Hóa trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phân công cho các giáo viên và học sinh lớp 12 Chuyên Hóa, 12 Chuyên Sinh thực hiện Dự án POLIME theo 5 dự án nhỏ (chủ đề) như sau:

 1. Chất dẻo, cao su, tơ lụa trong đời sống.
 2. Quá trình nuôi tằm, tạo kén, nhả và thu hoạch tơ.
 3. Trồng, khai thác và chế biến cao su.
 4. Câu chuyện về những cái chai nhựa.
 5. Tận dụng rác thải nhựa – Vật liệu thân thiện môi trường

    Thời gian thực hiện dự án: từ 1/9/2019 đến 9/11/2019.

    Ngày báo cáo dự án: 13/11/2019.

    Địa điểm báo cáo dự án: phòng đọc lầu 2 Thư viện trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích

    -Giúp học sinh tìm hiểu kĩ hơn về vật liệu polime, có thêm kiến thức về các vật dụng polime trong đời sống hàng ngày.

    -Có ý thức về mối nguy hại của rác thải nhựa từ đó có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu thay thế, biết cách tái sử dụng rác thải nhựa một cách hợp lí.

    -Rèn luyện học sinh khả năng hoạt động nhóm.

 1. Yêu cầu

    -Học sinh phải nắm vững kiến thức về Polime và Vật liệu polime theo nội dung chương trình (học sinh 2 lớp đã học chương POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME theo đúng kế hoạch giảng dạy).

    -Không làm mất nhiều thời gian, không gây áp lực, không ảnh hưởng đến việc học tập các môn khác của học sinh.

 1. PHÂN CÔNG:
 2. Thầy Trịnh Quốc Hùng: dạy lớp 12 Chuyên Hóa.

    -Phụ trách chung, theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

    -Liên hệ các bộ phận liên quan đến dự án.

 1. Cô Nguyễn Thị Tòng: dạy lớp 12 Chuyên Hóa.

    Phụ trách hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án:            

        -Trồng, khai thác và chế biến cao su.

        -Chất dẻo, cao su, tơ lụa trong đời sống.

 1. Cô Nguyễn Thị Bích Thảo: dạy lớp 12 Chuyên Sinh.

    Phụ trách hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án:

        -Quá trình nuôi tằm, tạo kén, nhả và thu hoạch tơ.

        -Câu chuyện về những cái chai nhựa.

        -Tận dụng rác thải nhựa – Vật liệu thân thiện môi trường.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI BÁO CÁO DỰ ÁN 13/11/2019:

   

Một số sản phẩm của học sinh.

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo giới thiệu quá trình làm dự án và giới thiệu MC của buổi báo cáo là em Hải 12CS

       

Báo cáo của nhóm 1.

    

Báo cáo của nhóm 2.

Báo cáo của nhóm 3.

    

Báo cáo của nhóm 4.

Báo cáo của nhóm 5.

Cô Nguyễn Thị Tòng tổng kết, đánh giá các báo cáo.

Giáo viên trường bạn họp với tổ hóa để chia sẻ, chia sẽ góp ý cho dự án.