Trang chủ Chuyên môn HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

bởi Lịch Sử Tổ
85 views

  Năm học (2022 – 2023), tổ Lịch sử tham gia Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cấp trường và đạt giải Nhì, đồng thời được cử tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Thành phố. Đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội hành vi của hai bạn học sinh lớp 11TH1 là Trần Lê Hoàng Anh và Đào Ngọc Trân do cô Nguyễn Thị Huyền Thảo – Giáo viên môn Lịch sử hướng dẫn.