Hệ SI mới

bởi Tổ Vật Lý
35 views

Các nhà đo lường học và các nhà lập pháp đến từ 60 nước trên thế giới đã nhất trí thông qua các sửa đổi định nghĩa của bốn đơn vị đo lường, tại Hội nghị Toàn thể về Cân nặng và Đo lường (CGPM) ở Versailles, Pháp vào 16 tháng 11 năm 2018.
Các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất định nghĩa lại Hệ Đơn vị Quốc tế (SI), thay đổi định nghĩa của thế giới về kilogram, ampere, kelvin và mole. Các thay đổi có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2019.

https://drive.google.com/file/d/1iwgif6EzpQP-ruac1C4-EgUs_vEEFA3B/view?usp=sharing