Trang chủ Chuyên môn GIỚI THIỆU TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023-2024

GIỚI THIỆU TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023-2024

bởi Ngoại ngữ Tổ
811 views

Trong năm học 2023-2024, Tổ Ngoại ngữ, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, gồm 01 Tổ trưởng chuyên môn, 02 Tổ phó chuyên môn, 01 Tổ trưởng công đoàn, các thầy cô giảng dạy môn tiếng Anh, Pháp và Đức.

Hàng 1 (ngồi từ trái qua phải): Cô Đinh Hữu Nguyên Thủy, Cô Hoàng Thị Thanh Vân, Cô Nguyễn Kim Phượng, Cô Phạm Hồng Phước, Cô Nguyễn Từ Phương Liên, Cô Nguyễn Mai Phương (TTCĐ-Pháp), Cô Trần Thị Hồng Thủy (Phó HT), Thầy Phạm Thanh Yên (Phó HT), Cô Trần Kim Duyên (TTCM), Cô Đoàn Nguyễn Thụy Ngọc Minh, Cô Trịnh Hồng Mai Anh, Cô Trần Thị Bảo Ngọc (Đức), Cô Nguyễn Phạm Thùy Trang, Cô Nguyễn Thị Phương Lan, Cô Mollamed Lâm Thị Hồng Lan.
Hàng 2 (đứng từ trái qua phải): Thầy Nguyễn Tuấn Anh, Thầy Nguyễn Quang Vinh, Cô Lê Thị Kim Nga, Cô Nguyễn Thị Mỹ Huyền, Cô Trần Nguyễn Phương Thảo, Thầy Đồng Văn Hữu Thiện, Thầy Nguyễn Hùng Mạnh (TPCM), Cô Bùi Thị Thanh Châu (TPCM), Cô Hồ Tần Quyên, Cô Giang Tuyết Sương, Cô Giảng Thị Ngọc Hảo, Cô Trường Thanh Phương Hiền (Đức), Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thầy Lại Huy Hoàng, Thầy Nguyễn Minh Tân, Cô Lê Thị Thúy Phượng, Thầy Nguyễn Duy Cường (Pháp), Thầy Trịnh Quốc Anh.