Trang chủ Chuyên môn GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 – MÔN CỜ VUA

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 – MÔN CỜ VUA

bởi Tổ TD-GDQP&AN
42 views
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH Q1 NĂM HỌC 2020 – 2021 – MÔN CỜ VUA
(Không dành cho các em trong tuyển Thành phố, Năng khiếu trọng điểm)
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đạt được các kết quả rất đáng tự hào:
* Nhóm 6+7 Nữ:
– Cá nhân: HCV: Nguyễn Minh Hạnh – 6A12
– Đồng đội: HCB: Nguyễn Minh Hạnh – 6A12; Phan Hải Uyên – 7A10; Đỗ Mai Phương – 6A14
* Nhóm 6+7 Nam:
– Cá nhân: HCĐ: Nguyễn Hoàng Phúc – 7A1
– Đồng đội: HCV: Nguyễn Hoàng Phúc – 7A1; Phan Minh Vũ – 6A7; Phạm Hiến Minh – 6A2
* Nhóm 8+9 Nữ:
– Cá nhân: HCV: Huỳnh Bảo Châu – 8A2
– Đồng đội: HCB: Huỳnh Bảo Châu – 8A2; Lê Bảo Nguyên – 9A6; Phạm Minh Ngọc – 9A1
* Nhóm 8+9 Nam:
– Cá nhân: HCĐ: Nguyễn Quý Anh – 8A9
* Nhóm THPT Nam lớp 10:
– Cá nhân: HCV: Lư Quang Diệu – 10TH2
                  HCB: Nguyễn Đỗ Nguyên – 10CA3
                  HCĐ: Nguyễn Hải Long – 10TH1
– Đồng đội: HCV: Lư Quang Diệu – 10TH2; Nguyễn Đỗ Nguyên – 10CA3; Nguyễn Hải Long – 10TH1
* Nhóm THPT Nữ lớp 10:
– Cá nhân: HCB: Bùi Cẩm Đan – 10TH2
                  HCĐ: Ngô Khánh An – 10A1
* Nhóm THPT Nam lớp 11+12:
– Cá nhân: HCV: Lê Ngọc Vinh – 11CT
                  HCB: Trần Văn Thanh Phúc – 11CT
                  HCĐ: Đào Thiên Long – 11TH2
– Đồng đội: HCV: Lê Ngọc Vinh – 11CT; Trần Văn Thanh Phúc – 11CT; Đào Thiên Long – 11TH2
* Nhóm THPT Nữ lớp 11+12:
– Cá nhân: HCĐ: Phạm Lê Vân Anh – 12CS
– Đồng đội: HCB: Phạm Lê Vân Anh – 12CS; Võ Gia Việt Thảo – 12A2; Phan Minh Ngọc – 12CS
*** GIẢI TOÀN ĐOÀN
HẠNG NHẤT: KHỐI THCS
HẠNG NHẤT: KHỐI THPT