Trang chủ Chuyên môn GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH TPHCM NĂM HỌC 2020 – 2021

GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH TPHCM NĂM HỌC 2020 – 2021

bởi Tổ TD-GDQP&AN
63 views

GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH TPHCM

NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾT QUẢ:

KHỐI THPT: 

– Đôi Nam Nữ: Lê Hà Lam (10CA3) & Trần Huy Khải (10A2): Huy Chương Bạc.

– Đơn Nữ: Lê Hà Lam (10CA3): Huy Chương Đồng