Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách “học sinh giỏi lớp 12” cấp thành phố 2018-2019

Danh sách “học sinh giỏi lớp 12” cấp thành phố 2018-2019

bởi admin
65 views

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Năm học 2018-2019

STT MÔN HỌ TÊN LỚP GIẢI
1 Toán Nguyễn Đoàn Phương Anh 10CT NHẤT
2 Toán Vũ Khánh Hưng 12CT NHẤT
3 Toán Đặng Cao Cường 12CT NHẤT
4 Toán Đặng Thu Hằng 12CT NHÌ
5 Toán Nguyễn Duy Khang 12CT NHÌ
6 Toán Nguyễn Địch Long 12CT NHÌ
7 Toán Nguyễn Trần Bảo Thiên 12CT BA
8 Toán Võ Song Nguyên 12CT BA
9 Toán Mạc Trần Thiên Sơn 12CT BA
1 Vật lý Lê Minh Khôi 12CL NHẤT
2 Vật lý Đỗ Minh Nhựt 12CL NHẤT
3 Vật lý Thái Anh Việt 12CL NHẤT
4 Vật lý Nguyễn Đoàn Phương Linh 12CL NHÌ
5 Vật lý Nguyễn Lê Thanh Lộc 12CL NHÌ
6 Vật lý Phạm Công Minh 12CL NHÌ
7 Vật lý Cao Minh Trí 12CL NHÌ
8 Vật lý Nguyễn Như Cường 12A NHÌ
9 Vật lý Châu Nguyễn An Khang 12A NHÌ
10 Vật lý Lê Hoàng Thịnh 12CL NHÌ
11 Vật lý Trần Trọng Văn 12CL NHÌ
12 Vật lý Huỳnh Thị Thanh Trúc 12CL NHÌ
13 Vật lý Nguyễn Đông Triều 12CL BA
14 Vật lý Phạm Thị Hồng Ngọc 12CL BA
15 Vật lý Nguyễn Lê Phúc Phượng Hoàng 12CL BA
16 Vật lý Phạm Phi Hùng 12CL BA
17 Vật lý Nguyễn Khiêm 12CL BA
18 Vật lý Nguyễn Ngọc Minh Quân 12A BA
19 Vật lý Nguyễn Bảo Khang 12CL BA
20 Vật lý Nguyễn Minh Hùng 12CL BA
21 Vật lý Nguyễn Thiên Ân 12CL BA
22 Vật lý Tô Quang Duy 12CL BA
1 Hóa học Nguyễn Lập Hoàng Anh 11CH NHẤT
2 Hóa học Nguyễn Trương Thái Anh 12CH NHẤT
3 Hóa học Hà Huy Hiệu 12CH NHÌ
4 Hóa học Nguyễn Thái Huy Bảo 12CH NHÌ
5 Hóa học Nguyễn Hoàng Ái Vy 12CH NHÌ
6 Hóa học Hoàng An 12CH NHÌ
7 Hóa học Nguyễn Hoàng Danh 12CH NHÌ
8 Hóa học Nguyễn Diệu Hoàng 12CH BA
9 Hóa học Phạm Bảo Khang 12CH BA
10 Hóa học Lê Hàn Tín 12CH BA
11 Hóa học Mai Quang Minh 12CH BA
12 Hóa học Lê Minh Khang 12CH BA
13 Hóa học Cao Minh Hiếu 12CH BA
14 Hóa học Nguyễn Thanh Vy 12CH BA
15 Hóa học Đinh Quang Hào 12CH BA
16 Hóa học Nguyễn Thụy Khuê 12CH BA
17 Hóa học Trần Thanh Trúc 12CH BA
18 Hóa học Đào Thành Danh 12CH BA
1 Sinh học Huỳnh Hữu Trâm Anh 12A NHẤT
2 Sinh học Nguyễn Tiến Dũng 12CS NHÌ
3 Sinh học Nguyễn Lam Nghi 12CS NHÌ
4 Sinh học Trương Thanh Thảo 12CS NHÌ
5 Sinh học Nguyễn Lê Ngọc Đức 12CH BA
6 Sinh học Phạm Thúy Quỳnh 12CS BA
7 Sinh học Đào Ngọc Khanh 12CS BA
8 Sinh học Lê Hoàng Long 12CS BA
9 Sinh học Bùi Khánh Nhi 12CS BA
10 Sinh học Phạm Hồng Tuyết Anh 12CS BA
11 Sinh học Quách Tú Mi 12CS BA
12 Sinh học Trần Đoàn Hải Ngân 12A BA
1 Ngữ văn Lê Mai Vân Khánh 12CV NHẤT
2 Ngữ văn Hàng Ngọc Đông Nghi 12CV NHÌ
3 Ngữ văn Nguyễn Như Ngọc 12CV NHÌ
4 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Thùy Dương 12CV BA
5 Ngữ văn Lưu Minh Khuê 12CV BA
6 Ngữ văn Bùi Xuân Nhi 12CV BA
7 Ngữ văn Nguyễn Quỳnh Như 12CV BA
8 Ngữ văn Lê Minh Thư 12CV BA
9 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Khánh 12CV BA
10 Ngữ văn Vũ Phương Linh 12CV BA
11 Ngữ văn Đinh Thị Phương Thảo 12CV BA
12 Ngữ văn Nguyễn Đỗ Minh Trang 12CV BA
13 Ngữ văn Nguyễn Ánh Xuân 12CV BA
1 Lịch sử Nguyễn Lê Quan Nhã 12CV BA
1 Tiếng Anh Nguyễn Hà An 12CA2 NHẤT
2 Tiếng Anh Đặng Lưu Bảo Khánh 11CA3 NHẤT
3 Tiếng Anh Lê Trần Minh Sơn 12CA3 NHẤT
4 Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Du Vân 12CA2 NHẤT
5 Tiếng Anh Trần Mẫn Khang 12CA2 NHẤT
6 Tiếng Anh Bùi Thị Xuân Lan 12CA2 NHẤT
7 Tiếng Anh Trần Minh Hoàng 12CA3 NHẤT
8 Tiếng Anh Nguyễn Hiếu Ngân 12CA1 NHẤT
9 Tiếng Anh Trần Tiến Đạt 12CA2 NHẤT
10 Tiếng Anh Hoàng Thắng 12CA2 NHẤT
11 Tiếng Anh Lâm Dương Khang Nguyên 12CA3 NHÌ
12 Tiếng Anh Mai Thanh Nhã 12CA3 NHÌ
13 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Tuấn 12CA3 NHÌ
14 Tiếng Anh Nguyễn Minh Duy 12CA3 NHÌ
15 Tiếng Anh Nguyễn Lê Vân Linh 12CA2 NHÌ
16 Tiếng Anh Nguyễn Trần Thành Nghĩa 12CA3 NHÌ
17 Tiếng Anh Hoàng Hạnh Nhi 12CA2 NHÌ
18 Tiếng Anh Dương Thị Nam Phương 12CA2 NHÌ
19 Tiếng Anh Nguyễn Minh Tâm 12CA1 NHÌ
20 Tiếng Anh Phạm Quốc Thắng 12CA3 NHÌ
21 Tiếng Anh Đặng Ngọc Xuân Anh 12CA3 NHÌ
22 Tiếng Anh Trần Bác Chương 12CA2 NHÌ
23 Tiếng Anh Phan Bảo Khánh 12CA3 NHÌ
24 Tiếng Anh Nguyễn Thái Uyên Thy 12CA3 NHÌ
25 Tiếng Anh Lê Hà Vy 12CA2 NHÌ
26 Tiếng Anh Lê Nhật Anh 12CA2 BA
27 Tiếng Anh Nguyễn Đình Hoàng 12CA3 BA
28 Tiếng Anh Trần Anh Kiệt 12CA3 BA
29 Tiếng Anh Lưu Phan Đức Thịnh 12CA2 BA
30 Tiếng Anh Trần Minh Thư 12CA1 BA
31 Tiếng Anh Nguyễn Đức Minh 12CA2 BA
32 Tiếng Anh Trần Đắc Thiên 12CA3 BA
33 Tiếng Anh Phạm Nguyễn Vân Khánh 12CA3 BA
34 Tiếng Anh Phạm Thiên Giao 12CA1 BA
35 Tiếng Anh Nguyễn Hữu Duy Khanh 12CA3 BA
36 Tiếng Anh Nguyễn Vũ Minh 12CA1 BA
37 Tiếng Anh Trần Ngọc Minh Thư 12CA2 BA
38 Tiếng Anh Lô Hoàng 12CA1 BA
39 Tiếng Anh Tô Hoàng Phương Giao 12CA2 BA
40 Tiếng Anh Lý Thế Khải 12CA3 BA
41 Tiếng Anh Hồ Tường Quyên 12CA3 BA
42 Tiếng Anh Nguyễn Phạm Minh 12CA1 BA
43 Tiếng Anh Nguyễn Lê Phương Vy 12CA1 BA