Trang chủ Quốc tế - Khoa học Danh sách học sinh đạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật

Danh sách học sinh đạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật

bởi admin
32 views

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

CẤP THÀNH PHỐ – Năm học 2018-2019

STT LĨNH VỰC TÊN HỌC SINH LỚP

GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN

Giải thi Quốc gia
1 Hóa sinh (3) Trần Ngọc Dung
Phạm Lê Vân Khánh
11CS
11CA3
Nguyễn Thị Lan Hương Nhất đạt yêu cầu
2 Khoa học xã hội
và hành vi (2)
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Trần Đoàn Khánh Vân
8A16 Trần Ngọc Anh Nhì
3 Hệ thống nhúng (10) Nguyễn Đức Minh Anh 8A11 Đặng Thanh Sang Ba