Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh đạt giải Olympic tháng 4 lần IV

Danh sách học sinh đạt giải Olympic tháng 4 lần IV

bởi admin
44 views

STT

Họ và tên

Lớp

Môn dự thi

Đạt Huy chương

Ghi chú

1

Vũ Khánh Quý

11A

Hóa

Vàng

 

2

Bùi Khánh Nhi

11CS

Hóa

Vàng

 

3

Nguyễn Quỳnh Anh

10A2

Hóa

Vàng

 

4

Nguyễn Lập Hoàng Anh

10CH

Hóa

Vàng

 

5

Phùng Gia Bảo

10CA1

Vàng

 

6

Nguyễn Bảo Khang

11CL

Robot

Vàng

 

7

Cao Minh Trí

11CL

Robot

Vàng

 

8

Lê Mỹ Tú

10CV

Sinh

Vàng

 

9

Tôn Ngọc Minh Quân

11CT

Sinh

Vàng

 

10

Huỳnh Mai Phương

11A

Sinh

Vàng

 

11

Nguyễn Đăng Minh Hoàng

10CH

Sinh

Vàng

 

12

Nguyễn Lê Ngọc Đức

11CH

Sinh

Vàng

 

13

Trần Việt Long

10CA3

Sử

Vàng

 

14

Nguyễn Đặng Hoàng Khang

10CA1

Sử

Vàng

 

15

Nguyễn Thanh Tâm

11A

Tiếng Anh

Vàng

 

16

Phạm Hoàng Nhật Phương

11A

Tiếng Anh

Vàng

 

17

Lê Trần Minh Khoa

10A1

Tiếng Anh

Vàng

 

18

Nguyễn Đức Duy

11D

Tiếng Anh

Vàng

 

19

Trần Thị Hải Yến

11D

Toán

Vàng

 

20

Đái Ngọc Quốc Trung

10TH1

Toán

Vàng

 

21

Lưu Phan Đức Thịnh

11CA2

Toán

Vàng

 

22

Bùi Đoàn Khánh Quân

10CT

Văn

Vàng

 

23

Nguyễn Nhật

11A

Hóa

Bạc

 

24

Hoàng Minh Khôi

10CS

Hóa

Bạc

 

25

Đoàn Việt Đức

10CH

Bạc

 

26

Hà Minh Việt

10A2

Toán

Bạc

 

27

Trần Ngọc Minh Thư

11CA2

Toán

Bạc

 

28

Trần Gia Linh

10A1

Toán

Bạc

 

29

Đào Gia Bảo Ngọc

11CA1

Văn

Bạc

 

30

Trương Nguyễn Minh Duy

10CA3

Văn

Bạc

 

31

Hoàng Tuấn Anh

10A1

Đồng

 

32

Lô Hoàng Vũ

11CA1

Đồng

 

33

Châu Nguyễn An Khang

11A

Đồng

 

34

Lê Vũ Hoàng

11A

Đồng

 

35

Tôn Thất Minh Nguyên

6A10

Robot

Đồng

 

36

Bùi Quốc Minh Nhật

6A10

Robot

Đồng

 

37

Phạm Diễm Thục Đoan

12D

Robot

Đồng

 

38

Nguyễn Trường Giang

12CS

Robot

Đồng

 

39

Thái Gia Hân

10CV

Sinh

Đồng

 

40

Nguyễn Lê Phúc Phượng Hoàng

11CL

Sử

Đồng

 

41

Nguyễn Minh Thư

10A2

Tiếng Anh

Đồng

 

42

Nguyễn Thị Quế Anh

10A2

Tiếng Anh

Đồng

 

43

Nguyễn Thiện Quang

10CL

Văn

Đồng

 

44

Cao Minh Hiếu

11CH

Văn

Đồng