Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi sasmo năm 2018

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi sasmo năm 2018

bởi admin
43 views
NAME Grade Index Number AWARD
NGUYEN NGOC KHANH LINH GRADE 6 25595647 GOLD AWARD
PHAM NGOC HUYEN GRADE 6 25595631 GOLD AWARD
NGUYEN TUONG NGUYEN GRADE 6 25595659 GOLD AWARD
LE BAO NGUYEN GRADE 6 25595658 GOLD AWARD
NGUYEN DINH HIEU GRADE 6 25595626 GOLD AWARD
NGUYEN QUOC THAI GRADE 6 25595678 GOLD AWARD
HO VU MINH KHANG GRADE 7 25595740 GOLD AWARD
TRUONG CONG HUY HOANG GRADE 7 25595730 GOLD AWARD
TO HUYNH PHUC GRADE 7 25595762 GOLD AWARD
BUI QUANG NAM HAI GRADE 7 25595727 GOLD AWARD
NGUYEN PHAM KHANH AN GRADE 7 25595701 GOLD AWARD
THAI CANH THUAN GRADE 7 25595773 GOLD AWARD
TRINH QUOC THANG GRADE 7 25595772 GOLD AWARD
TRAN LAN ANH GRADE 7 25595711 GOLD AWARD
LE NGUYEN BAO HUY GRADE 7 25595732 GOLD AWARD
TRAN QUY TRONG DUC GRADE 7 25595725 GOLD AWARD
NGUYEN HOANG PHUC GRADE 7 25595761 GOLD AWARD
LE TU NGUYEN HAO GRADE 8 25595813 GOLD AWARD
NGUYEN TUAN TAI GRADE 8 25595841 GOLD AWARD
TRAN BAO NGAN GRADE 8 25595827 GOLD AWARD
NGUYEN LE THIEN PHUC GRADE 8 25595832 GOLD AWARD
NGUYEN VINH QUANG GRADE 8 25595835 GOLD AWARD
TRAN MINH SON GRADE 8 25595840 GOLD AWARD
LA NGUYEN GIA HY GRADE 9 25595908 GOLD AWARD
DINH QUANG HIEN GRADE 6 25595625 SILVER AWARD
LE NANG DUC TRI GRADE 6 25595693 SILVER AWARD
LE VU QUANG MINH GRADE 6 25595650 SILVER AWARD
NGUYEN VUONG KHAI AN GRADE 6 25595602 SILVER AWARD
TRAN MINH HIEU GRADE 6 25595627 SILVER AWARD
PHAM GIA PHUC GRADE 6 25595666 SILVER AWARD
TRINH THI KHANH NGUYEN GRADE 6 25595660 SILVER AWARD
DAO THIEN PHU GRADE 6 25595663 SILVER AWARD
DAO LONG DUC GRADE 6 25595617 SILVER AWARD
LAM HUU HAO GRADE 6 25595623 SILVER AWARD
BUI PHU KHOI GRADE 6 25595642 SILVER AWARD
LE MINH DUC GRADE 6 25595618 SILVER AWARD
PHAM THUY BICH TRAM GRADE 6 25595690 SILVER AWARD
TRAN QUANG BAO KHOI GRADE 6 25595644 SILVER AWARD
NGUYEN MAI HOANG NAM GRADE 6 25595655 SILVER AWARD
DO GIA HUY GRADE 6 25595629 SILVER AWARD
NGO QUYNH ANH GRADE 6 25595609 SILVER AWARD
DO HUU VIET NGUYEN GRADE 6 25595661 SILVER AWARD
TRAN QUANG MINH GRADE 6 25595653 SILVER AWARD
BUI PHAN ANH KHOI GRADE 7 25595742 SILVER AWARD
LE THI TUONG NGHI GRADE 7 25595753 SILVER AWARD
VO THANH MINH TRIET GRADE 7 25595778 SILVER AWARD
DUONG DUY HIEP GRADE 7 25595729 SILVER AWARD
NGUYEN MAI THANH GRADE 7 25595771 SILVER AWARD
DANG PHUONG ANH GRADE 7 25595713 SILVER AWARD
DUONG HUONG GIANG GRADE 7 25595726 SILVER AWARD
HOANG DUONG PHUC QUANG GRADE 7 25595765 SILVER AWARD
NGUYEN DUC TIEN GRADE 7 25595768 SILVER AWARD
LE HOANG CHAU ANH GRADE 7 25595706 SILVER AWARD
TANG GIA TUNG GRADE 7 25595770 SILVER AWARD
DO THANH NAM GRADE 7 25595750 SILVER AWARD
HUYNH BAO PHAT GRADE 7 25595757 SILVER AWARD
MAI CAO KHAI GRADE 7 25595735 SILVER AWARD
TRAN TUE TU NHU GRADE 7 25595756 SILVER AWARD
TRAN NGUYEN THANH NGUYEN GRADE 8 25595828 SILVER AWARD
PHAN DO MINH HOANG GRADE 8 25595814 SILVER AWARD
NGUYEN TUAN PHONG GRADE 8 25595831 SILVER AWARD
NGUYEN TAN BAO LE GRADE 8 25595822 SILVER AWARD
NGUYEN THANH BINH GRADE 8 25595806 SILVER AWARD
HOANG QUYNH HUONG GRADE 8 25595817 SILVER AWARD
NGUYEN TUAN MINH GRADE 8 25595824 SILVER AWARD
NONG MINH HA GRADE 8 25595812 SILVER AWARD
LE TRUONG GIANG GRADE 9 25595904 SILVER AWARD
NGUYEN PHAM MINH QUAN GRADE 9 25595911 SILVER AWARD
DANG NGUYEN KHANG GRADE 9 25595909 SILVER AWARD
TRAN THUC MINH TRI GRADE 9 25595913 SILVER AWARD
LE TRAN MINH PHUONG GRADE 6 25595667 BRONZE AWARD
NGUYEN HONG PHUC GRADE 6 25595665 BRONZE AWARD
NGUYEN NGOC HAN GRADE 6 25595624 BRONZE AWARD
BUI MINH THANH GRADE 6 25595679 BRONZE AWARD
LE DANG HOANG MINH GRADE 6 25595649 BRONZE AWARD
NGUYEN PHU KHANG GRADE 6 25595638 BRONZE AWARD
PHAM MINH NGOC GRADE 6 25595657 BRONZE AWARD
PHAN QUANG HUNG GRADE 6 25595633 BRONZE AWARD
TRAN NGUYEN HIEU MINH GRADE 6 25595652 BRONZE AWARD
TRAN HOANG KHANH MY GRADE 6 25595654 BRONZE AWARD
DUONG TRIEU VY GRADE 6 25595697 BRONZE AWARD
CAO DANG KHIET GRADE 6 25595639 BRONZE AWARD
LUONG NGOC ANH KHOA GRADE 6 25595641 BRONZE AWARD
NGUYEN HUY BANG GRADE 6 25595611 BRONZE AWARD
NGUYEN MY TRAN GRADE 6 25595692 BRONZE AWARD
NGUYEN NHAT MINH GRADE 6 25595651 BRONZE AWARD
TRAN HONG HAI GRADE 6 25595621 BRONZE AWARD
LE NGUYEN DUY PHUC GRADE 6 25595664 BRONZE AWARD
LE TAN PHAT GRADE 6 25595662 BRONZE AWARD
VO QUANG HIEU GRADE 6 25595628 BRONZE AWARD
HO NGHIEM TRUONG AN GRADE 6 25595605 BRONZE AWARD
HUYNH GIA BAO GRADE 6 25595610 BRONZE AWARD
THIEU QUANG KHAI GRADE 6 25595636 BRONZE AWARD
BUI QUANG DUY GRADE 6 25595614 BRONZE AWARD
HOANG TRONG HUY MINH GRADE 6 25595648 BRONZE AWARD
NGO DANG THE HUNG GRADE 6 25595632 BRONZE AWARD
NGO TAN DANH GRADE 6 25595613 BRONZE AWARD
PHU PHUONG TUAN GRADE 6 25595674 BRONZE AWARD
BUI CONG VINH GRADE 6 25595695 BRONZE AWARD
LA THI TRANG LINH GRADE 6 25595645 BRONZE AWARD
NGUYEN LE ANH THY GRADE 6 25595689 BRONZE AWARD
PHAN MINH KHOI GRADE 6 25595643 BRONZE AWARD
HOANG NGUYEN KHANH LINH GRADE 7 25595746 BRONZE AWARD
TRAN PHUC AN NHI GRADE 7 25595755 BRONZE AWARD
VU DUC VIET ANH GRADE 7 25595702 BRONZE AWARD
NGUYEN TRUONG DANG KHOA GRADE 7 25595741 BRONZE AWARD
DO NGUYEN LAN ANH GRADE 7 25595705 BRONZE AWARD
PHAM QUANG MINH GRADE 7 25595749 BRONZE AWARD
DO HOANG DUY HUNG GRADE 7 25595733 BRONZE AWARD
NGO TRIEU VY GRADE 7 25595781 BRONZE AWARD
TRAN THI QUYNH ANH GRADE 7 25595712 BRONZE AWARD
DANG LAN ANH GRADE 7 25595704 BRONZE AWARD
NGUYEN DUC MINH ANH GRADE 7 25595708 BRONZE AWARD
PHUNG LE DANG DOANH GRADE 7 25595718 BRONZE AWARD
TRINH MINH HIEN GRADE 7 25595728 BRONZE AWARD
DANG GIA CHI GRADE 7 25595716 BRONZE AWARD
NGUYEN GIA KHANG GRADE 7 25595736 BRONZE AWARD
NGUYEN HUY TUNG GRADE 7 25595769 BRONZE AWARD
NGUYEN THE DUY GRADE 7 25595719 BRONZE AWARD
NGUYEN TUAN DAT GRADE 7 25595722 BRONZE AWARD
PHAM VIET HUNG GRADE 7 25595731 BRONZE AWARD
TRAN NHAT QUANG GRADE 7 25595764 BRONZE AWARD
PHAM TU KHANH HUNG GRADE 7 25595734 BRONZE AWARD
VU QUOC LAM GRADE 7 25595745 BRONZE AWARD
NGUYEN DOAN HAI BANG GRADE 8 25595805 BRONZE AWARD
VO LAN GRADE 8 25595821 BRONZE AWARD
VU NGOC PHUONG GRADE 8 25595834 BRONZE AWARD
BUI NGUYEN DUC TAN GRADE 8 25595842 BRONZE AWARD
NGUYEN TRUONG PHAT GRADE 8 25595830 BRONZE AWARD
TRAN PHUONG ANH GRADE 8 25595802 BRONZE AWARD
BUI KHANH AN GRADE 8 25595801 BRONZE AWARD
KHUONG MINH TRIET GRADE 8 25595850 BRONZE AWARD
NGUYEN LE MINH QUAN GRADE 8 25595837 BRONZE AWARD
NGUYEN QUANG MINH TIEN GRADE 9 25595912 BRONZE AWARD
NGUYEN KIM HUE NAM GRADE 9 25595910 BRONZE AWARD
PHAM MINH HUY GRADE 9 25595906 BRONZE AWARD