Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi APMOS 2018

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi APMOS 2018

bởi admin
18 views
NAME Grade AWARD
Hoang Ton Bao Grade 7 Gold
Nguyen Thanh Grade 7 Silver
Nguyen Ngoc Khanh Linh Grade 6 Silver
Pham Ngoc Huyen Grade 6 Bronze
Le Thi Tuong Nghi Grade 7 Bronze
Nguyen Truong Dang Khoa Grade 7 Bronze