Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh đạt giải casio cấp thành phố – năm học 2018-2019

Danh sách học sinh đạt giải casio cấp thành phố – năm học 2018-2019

bởi admin
26 views
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CASIOCẤP THÀNH PHỐ
Năm học 2018-2019
STT Họ và tên LỚP Giải Môn
1 Lê Thành Trung 9A2 NHẤT TOÁN THCS
2 Nguyễn Tuấn Phong 9A3 NHẤT TOÁN THCS
3 Trần Nguyễn Thanh Nguyên 9A2 NHÌ TOÁN THCS
4 Đặng Đoàn Đức Hoàng 9A14 NHÌ TOÁN THCS
5 Trương Quang Viễn 9A8 BA TOÁN THCS
6 Hàn Vũ Phương Uyên 9A14 BA TOÁN THCS
7 Đặng Cao Cường 12CT NHÌ TOÁN THPT
8 Võ Song Nguyên 12CT NHÌ TOÁN THPT
9 Vũ Khánh Hưng 12CT BA TOÁN THPT
10 Lê Hoàng Minh Tú 12CT BA TOÁN THPT
11 Lê Minh Khôi 12CL NHÌ VẬT LÝ THPT
12 Đỗ Minh Nhựt 12CL NHÌ VẬT LÝ THPT
13 Phạm Thị Hồng Ngọc 12CL BA VẬT LÝ THPT
14 Lê Hoàng Thịnh 12CL BA VẬT LÝ THPT
15 Cao Minh Trí 12CL BA VẬT LÝ THPT
16 Nguyễn Trương Thái Anh 12CH NHẤT HÓA THPT
17 Nguyễn Hoàng Ái Vy 12CH NHẤT HÓA THPT
18 Mai Quang Minh 12CH NHÌ HÓA THPT
19 Nguyễn Thái Huy Bảo 12CH BA HÓA THPT
20 Phạm Bảo Khang 12CH BA HÓA THPT
21 Trương Thanh Thảo 12CS NHẤT SINH THPT
22 Nguyễn Tiến Dũng 12CS NHÌ SINH THPT
23 Nguyễn Lam Nghi 12CS NHÌ SINH THPT
24 Huỳnh Hữu Trâm Anh 12A NHÌ SINH THPT
25 Trần Đoàn Hải Ngân 12A BA SINH THPT