Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể Cùng khám phá Thư viện tiên tiến và hiện đại với học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Cùng khám phá Thư viện tiên tiến và hiện đại với học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

bởi TDN Đoàn đội
63 views

VIDEO GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THƯ VIỆN TIÊN TIẾN VÀ HIỆN ĐẠI

CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA