Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể Chương trình “Vì người bạn ngoại thành” năm học 2019-2020 của Liên đội Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa