Trang chủ Quốc tế - Khoa học Chương trình giao lưu trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Essendon Keilor College Úc

Chương trình giao lưu trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Essendon Keilor College Úc

bởi admin
20 views

Học sinh trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Trần Đại Nghĩa có buổi đón tiếp và giao lưu văn hóa với học sinh trường Essendon Keilor College Úc tại cơ sở 1 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa