Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể Chúc mừng Thầy Trần Ngọc Huy được tái bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Chúc mừng Thầy Trần Ngọc Huy được tái bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

bởi Giáo Viên Chi Đoàn
155 views

Chi đoàn Giáo viên chúc mừng Thầy Trần Ngọc Huy đã được tái bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vào sáng ngày 14/01/2020.