Trang chủ Chuyên mônThể dục - GDQP&AN CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC TẠI NHÀ

CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC TẠI NHÀ

bởi Tổ TD-GDQP&AN
24 views

GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI TẬP TẠI NHÀ ĐỂ GIÚP CÁC BẠN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE, KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG VÀ ĐẨY LÙI DỊCH COVID – 19

BÀI TẬP 1: KHỎE VÌ NƯỚC – TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1

BÀI TẬP 2: NỐI VÒNG TAY LỚN – TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1

BÀI TẬP 3: CON CÀO CÀO – TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1

 

BÀI TẬP 4 (1): VƯƠN CAO PHÙ ĐỔNG

BÀI TẬP 5 (2): NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM