bởi admin
38 views
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN ĐẠI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Quận 1, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

THÔNG BÁO

DÀNH CHO NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP SUẤT ĂN

– CĂN TIN – TÀI XẾ XE ĐƯA RƯỚC

Về việc ứng phó với tình hình dịch bệnh do COVID-19

 

Căn cứ công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 4078/GDĐT-VP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường thông tin đến toàn thể nhân viên nhà ăn – căn tin – tài xế xe đưa rước thực hiện một số nội dung sau:

  1. Không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì nghỉ ở nhà và báo cáo cho bộ phận quản lý trực tiếp.
  2. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
  3. Trang bị khẩu trang và đeo khẩu trang khi làm việc. Các trường hợp quên khẩu trang hay khẩu trang bị sự cố thì báo nhân viên y tế để được hỗ trợ.
  4. Thực hiện đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ.
  5. Thường xuyên rửa tay khi làm việc, thực hiện khai báo y tế theo quy định của nhà trường, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi di chuyển bằng xe đưa rước.
  6. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ bằng nước diệt khuẩn tại khu vực căn tin, phòng ăn báo trú; căn tin và đơn vị cung cấp suất ăn tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch cho đội ngũ nhân viên thuộc trực thuộc đơn vị quản lý; thường xuyên nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch của nhà trường.
  7. Các đơn vị xe đưa rước tăng cường vệ sinh phòng dịch trên xe, trang bị nước rửa tay trên xe.
  8. Truyền thông, phát ngôn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chính xác, khoa học dựa trên các thông tin chính thống, có kiểm chứng và chịu trách nhiệm về phát ngôn không chính xác, không kiểm chứng và không khoa học.

Nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục và đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch, nhà trường rất mong sự hợp tác, hỗ trợ và đồng hành của toàn thể nhân viên và tài xế./.

HIỆU TRƯỞNG

       (Đã ký)       

   Nguyễn Minh