• Nhà
  • VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ” NĂM HỌC 2018 – 2019

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ” NĂM HỌC 2018 – 2019

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI

“KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO

HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ”

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Vào ngày 08/01/2019 vòng Chung kết cuộc thi “Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh Trung học cấp thành phố” năm học 2018 – 2019 đã diễn ra tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5.
Xin chúc mừng các em học sinh và giáo viên hướng dẫn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã nổ lực hết mình hoàn thành bài dự thi. Xin chúc các em và thầy cô đạt được nhiều thành công trong cuộc thi và tiến sâu hơn vào các vòng trong.