Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Tuyển chọn học sinh tham dự chương trình “Sakura Exchange Program in Science” tại Nhật Bản – năm 2019