• Nhà
  • Tổ tin học năm học 2018 – 2019

Tổ tin học năm học 2018 – 2019

Tháng Chín 21, 2018 Tổ Tin Học 0 Nhận xét

TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

TRẦN ANH KIỆT Tổ trưởng chuyên môn
HỒ NGỌC LÂM Tổ trưởng công đoàn
PHẠM HỒNG NAM Ban công nghệ thông tin
PHAN VĂN PHÚC Ban công nghệ thông tin
  ĐÀO THỊ THẢO SƯƠNG
  VÕ THIÊN LỮ

 

 

 

 

ĐỖ THỊ THU THẢO