• Nhà
  • TỔ NGOẠI NGỮ – OLYMPIC THÁNG 4 LẦN V (2019)

TỔ NGOẠI NGỮ – OLYMPIC THÁNG 4 LẦN V (2019)

Các giáo viên và học sinh đạt thành tích trong Kì thi Olympic TPHCM tháng 4 lần V (2019)
Từ trái qua phải:
Hàng trên: em Bùi Trí Nhân – thầy Lại Huy Hoàng – em Lê Trần Minh Khoa
Hàng dưới: em Trần Ngọc Nhi – em Nguyễn Ánh Ngọc – cô Trịnh Hồng Mai Anh – em Nguyễn Minh Thư – em Nguyễn Thị Quế Anh

Kết quả Olympic tháng 4 lần V – năm 2019 như sau:

1. BÙI TRÍ NHÂN 10A1 HUY CHƯƠNG BẠC
2. TRẦN NGỌC NHI 10A1 HUY CHƯƠNG ĐỒNG
3. NGUYỄN ÁNH NGỌC 10CV HUY CHƯƠNG ĐỒNG
4. LÊ TRẦN MINH KHOA 11A1 HUY CHƯƠNG VÀNG
5. NGUYỄN MINH THƯ 11A2 HUY CHƯƠNG BẠC
6. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH 11A2 HUY CHƯƠNG ĐỒNG