Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo về vòng sơ khảo cuộc thi “học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2019 – 2020