Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ trúng tuyển Kỳ tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2021-2022