THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2019 – 2020) – MÔN HÓA HỌC

Do học sinh phải nghỉ học từ 3/2/2020 đến 15/2/2020 để phòng chống dịch … Đọc tiếp THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2019 – 2020) – MÔN HÓA HỌC