• Nhà
  • Thông báo về KẾT QUẢ PHÚC KHẢO bài thi TS 10 khóa ngày 02-06-2019

Thông báo về KẾT QUẢ PHÚC KHẢO bài thi TS 10 khóa ngày 02-06-2019

Thông báo về KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TS 10 – khóa ngày 02-06-2019

         Đã có kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh 10 khóa ngày 02-06-2019 dán trước phòng Giáo vụ. Các em học sinh đã đăng ký phúc khảo đến xem và nhận lại bảng điểm mới sau phúc khảo

         Lưu ý: Các em cầm theo bảng điểm đã nhận, đến nộp lại và nhận bảng điểm mới sau phúc khảo

         Thơi gian: bắt đầu từ chiều ngày 19-06-2019, theo lịch làm việc