Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ 16” cấp Thành phố năm 2021