• Nhà
  • THAM QUAN THỰC TẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐH TỰ NHIÊN TP.HCM

THAM QUAN THỰC TẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐH TỰ NHIÊN TP.HCM

Vào ngày 22/05/2019, giáo viên tổ Vật Lý và Hoá Học cùng với các em học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã có chuyến tham quan thực tế phòng thí nghiệm tại trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường.

 

Từ trái qua: Cô Thu Hương (tổ Vật Lí) – Cô Thanh Thúy (tổ Hóa Học).

 

Thầy Tuấn Anh (tổ Vật Lí) và các em học sinh đang tham quan phòng thí nghiệm.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của giáo viên.