• Nhà
 • Nội dung họp tổ tháng 10.2018 lần 1

Nội dung họp tổ tháng 10.2018 lần 1

Tháng Mười 16, 2018 Tổ Tin Học 0 Nhận xét
 • Thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách cá nhân.
 • Tăng cường quản lý giờ dạy thực hành (lưu ý: trình trạng học sinh chơi Game phổ biến trong giờ học thực hành).
 • Phổ biến kỹ nội quy cho học sinh.
 • Vệ sinh, lau bảng, sắp xếp bàn ghế sau tiết thực hành mình phụ trách.
 • Tắt hết các nguồn điện trong phòng máy và khóa cửa sau mỗi buổi thực hành.
 • Niêm phong phòng máy vào tiết thực hành cuối buổi chiều hoặc tiết thực hành cuối buổi sáng (buổi chiều không có giờ thực hành)
 • Triển khai sử dụng Trường học kết nối cho học sinh: (từ tháng 10/2018)
  • Triển khai đến học sinh các lớp mình dạy (có file tài khoản kèm theo).
  • Cho học sinh sử dụng, kết nối vào tài khoản Trường học kết nối trong giờ thực hành (1 tiết/tháng).
  • Hướng dẫn học sinh đăng nhập và sử dụng tài khoản: Sử dụng tài nguyên, tương tác với các tài khoản khác, đưa bài lên tài khoản cá nhân.
 • Phân công trong năm học:
 • Phụ trách chung: thầy Kiệt.
 • Phụ Trách các đội tuyển Tin: cô Lâm.
  • Tuyển Tin 9: cô Thảo.
  • Tuyển Tin 10: cô Lâm.
  • Tuyển Tin 11: cô Lâm.
  • Tuyển Tin 12: cô Sương.

(Lưu ý: thầy cô dạy đội tuyển thường xuyên xem thông báo nội dung cũng như hình thức ra đề thi học sinh giỏi trên Website của Sở Giáo Dục, mục Phòng phổ thông trung học)

 • Robotic: thầy Phúc, thầy Nam.
 • Phụ trách sửa chữa máy tính: thầy Nam (Kiểm tra cài lại các máy tính hư).
 • Phụ trách mạng máy tính: thầy Kiệt.
 • Sử dụng bảng tương tác: thầy Phúc, thầy Nam (HK1), cô Thảo (HK2).
 • Cập nhật Website tổ: cô Sương.
 • Trường học kết nối: thầy Phúc nghiên cứu để đưa nội dung họp tổ chuyên môn lên Trường học kết nối có tương tác giữa giáo viên trong tổ (Theo hướng nghiên cứu bài học).