• Nhà
  • Mẫu đơn đăng ký dự thi OLP Toán học Nga 2019

Mẫu đơn đăng ký dự thi OLP Toán học Nga 2019

Các em học sinh (trong và ngoài trường) có nhu cầu tham dự cuộc thi OLP Toán học Nga 2019, có thể tải mẫu đơn tại đây

Đối với học sinh trường THPT Chuyên trần Đại Nghĩa nộp đơn tại phòng Giáo vụ của trường (theo thông báo trên website của trường)

Đối với học sinh các trường khác trong và ngoài thành phố, nộp đơn theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.