• Nhà
  • Lịch hoạt động TUẦN 8 từ 08-10-2018 đến 14-10-2018

Lịch hoạt động TUẦN 8 từ 08-10-2018 đến 14-10-2018

Tháng Mười 5, 2018 Giáo Vụ Phòng 0 Nhận xét
LỊCH CÔNG TÁC 
Tuần lễ thứ 8 từ ngày 08 / 10 / 2018 đến 14 / 10 / 2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ Hai
08/10/2018
6g45: Chào cờ
T1,2: KIỂM TRA TẬP TRUNG môn VĂN K.6-11
7g00-9g00: Kiểm tra tập trung môn VĂN K.12
9g30-10g20: Kiểm tra tập trung môn HÓA K.12
Thứ Ba
09/10/2018
7g00-8g30: Kiểm tra tập trung môn TOÁN K.12
9g00-9g50: Kiểm tra tập trung môn ĐỊA K.12
Thứ Tư
10/10/2018
T1: Kiểm tra tập trung môn TOÁN K.7  14g15-15g45: Kiểm tra TT môn TOÁN K.6
7g00-7g45: Kiểm tra TT môn ANH K.11
T1, 2: Kiểm tra tập trung môn TOÁN K.8,9,10
Hạn chót đăng ký về nguồn khối THCS
Thứ Năm
11/10/2018
7g30: Thầy Hiệu trưởng dự Hội nghị về công tác thanh tra

7g00-7g50: Kiểm tra tập trung môn LÝ K.12

8g20-9g10: Kiểm tra tập trung môn SỬ K.12
9g40-10g30: Kiểm tra tập trung môn GDCD K.12
Thứ Sáu
12/10/2018
Các khối 7,8,9, 10, 12: KTTT môn ANH (theo lịch) 13g15-14g00: Kiểm tra TT môn ANH K.6
Các khối 10,11,12 KTTT môn SINH (theo lịch)
Thứ Bảy
13/10/2018
Chủ Nhật
14/10/2018