• Nhà
  • Lịch hoạt động TUẦN 31 từ 08-04 đến 13-04-2019

Lịch hoạt động TUẦN 31 từ 08-04 đến 13-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 – 2019
Tuần Thời gian Nội dung
31 Từ 08/04

đến 14/04

Thứ Hai 08/04/2019: 7h: Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương – CS1 – Thư mời, Toàn thể CB, GV, NV, HS; NGLL – THCS – Hòa bình và hữu nghị; THPT – Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác ; 14h: Hội nghị giao ban công tác KTGS 2019 – Cơ quan Quận ủy – Phòng họp – Cô Thủy; Bắt đầu kiểm tra HKII các môn tại lớp: Tiếng Anh TC (nghe), Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Công nghệ, Thể dục, GD&QP, Nhạc, Họa, Tin học (1 tuần); GVCN nhận phiếu báo danh KT HKII tại phòng Giáo vụ;
Thứ Ba 09/04/2019: 8h: Kiểm tra chéo hồ sơ học vụ và công tác thiết bị thư viện, thực hành thí nghiệm – THPT Lương Thế Vinh – T.Huy, T.Quang, T.Hiếu (Giáo vụ), C.Lan (Thư viện), C.An (Thiết bị), T.Lân (Thí nghiệm);
Thứ Tư 10/04/2019: Tổ Lý Thao giảng cụm; 14h: Hội nghị triển khai công tác nghiên cứu khoa học – Phòng Lab – Thư mời;
Thứ Năm 11/4/2019: 9h: Tiếp đoàn Edunation Phần Lan – Phòng họp – Cô Thủy;
Thứ Sáu 12/04/2019: Kết thúc kiểm tra HKII các môn tại lớp;
Thứ Bảy 13/04/2019: 8h:Tổng kết Thực tập sư phạm – Phòng Nghe nhìn – T.Huy, GVHD, GSTT.