• Nhà
  • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 từ 24-12 đến 06-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 từ 24-12 đến 06-01-2018

Tháng Mười Hai 26, 2018 Giáo Vụ Phòng 0 Nhận xét
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 – 2019
Tuần Thời gian Nội dung
17-18 Từ 10/12 đến 20/12 Nhắc lại:
– Kiểm tra học kỳ I;
– Nộp phiếu điểm chấm, ráp phách;
– Họp đánh giá, phân loại kết quả công tác theo quý.
19 Từ 24/12 đến 06/01 Thứ Hai 24/12/2018: Hướng nghiệp: Khối 9: Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương; Khối 10: Vấn đề giới trong chọn nghề; Khối 11: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; Khối 12: Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng; Giao lưu Mực Tím – Sáng – cơ sở 1; 11h15: Thăm và chúc mừng nhân Lễ Giáng sinh – Văn phòng Lasan – T.Minh, C.Thủy;
Thứ Tư 26/12/2018: Tập huấn Internet an toàn – THPT Lương Thế Vinh – 2 ngày – Cô Thuỷ;
Thứ Năm 27/12/2018: 8h: Hội nghị giao ban giữa Thường trực với Bí thư cơ sở đảng về việc thực hiện KH 138-KH/QU – HT.A Quận ủy – T.Huy;
Từ 29/12/2018 đến 01/01/2019: Toàn trường nghỉ Lễ;
Thứ Tư 02/01/2019: 15h: Họp Ban đại diện CMHS trường – P.Hop – T.Minh;
Thứ Năm 03/01/2019: Sáng-Tiết 1-2: GVCN trả bài KT Học kỳ I; Chiều: Chấm phúc khảo KT Học kỳ I; Hội đồng xét duyệt hạnh kiểm học sinh – Học kỳ I;
Thứ Sáu 04/01/2019: Học sinh toàn trường nghỉ; 7h30: Họp thông qua kết quả đánh giá xếp loại theo quý, Triển khai xét thi đua, Công khai kê khai tài sản – P.Họp – BGH, TTCM, TTGT, TKHĐ, CTCĐ, TLTN, BT.CĐGV; 9h: Họp xét thi đua tại tổ chuyên môn, phòng ban;
Thứ Bảy 05/01/2019: 7h: Tham dự Hội trại truyền thống 9/1 – Marie Curie – T.Minh, C.Thuỷ, GV, HS theo danh sách; 9h30: Họp Ban đại diện CMHS lớp – HT.B – T.Minh, C.Thủy, T.Huy, T.Việt; Đón đoàn GV và HS Kaisei; Tập huấn BCH Liên đội – Chiều – HT.B – HĐĐ Quận mượn HT.B