• Nhà
  • Kết quả Olympic tháng 4 lần V – Năm 2019

Kết quả Olympic tháng 4 lần V – Năm 2019

KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN V – NĂM 2019
STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP MÔN THI KẾT QUẢ
1 Huỳnh Trung Lương 10A1 TOÁN HUY CHƯƠNG BẠC
2 Nguyễn Hồng Sơn Anh 10A1 TOÁN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
3 Nguyễn Hữu Phúc 10A1 TOÁN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
4 Nguyễn Khánh Toàn 11CA1 TOÁN HUY CHƯƠNG BẠC
5 Lê Tuấn Hưng 11CH TOÁN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
6 Đái Ngọc Quốc Trung 11TH1 TOÁN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
7 Nguyễn Trung Kiên 10CA2 HUY CHƯƠNG VÀNG
8 Phạm Xuân An 10A1 HUY CHƯƠNG BẠC
9 Trịnh Anh Khôi 10A1 HUY CHƯƠNG ĐỒNG
10 Trần Huỳnh Phương Linh 11CT HUY CHƯƠNG VÀNG
11 Hoàng Tuấn Anh 11A1 HUY CHƯƠNG BẠC
12 Trần Vĩ Thụy Khánh 11CT HUY CHƯƠNG BẠC
13 Ngô Nguyễn Thiên Ân 10CA3 HÓA HUY CHƯƠNG BẠC
14 Nguyễn Thụy Quỳnh Giao 10A1 HÓA HUY CHƯƠNG BẠC
15 Lương Thoại Linh 10A1 HÓA HUY CHƯƠNG ĐỒNG
16 Phạm Đình Cát Tường 11CT HÓA HUY CHƯƠNG VÀNG
17 Nguyễn Quỳnh Anh 11A2 HÓA HUY CHƯƠNG BẠC
18 Phùng Gia Bảo 11CA1 HÓA HUY CHƯƠNG BẠC
19 Nguyễn Như Ý Ngọc 10CA1 VĂN HUY CHƯƠNG VÀNG
20 Trần Vệ Giang 10CA1 VĂN HUY CHƯƠNG BẠC
21 Bùi Đoàn Khánh Quân 11CT VĂN HUY CHƯƠNG BẠC
22 Đỗ Mai Anh 11CA3 VĂN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
23 Trương Nguyễn Minh Duy 11CA3 VĂN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
24 Bùi Trí Nhân 10A1 ANH HUY CHƯƠNG BẠC
25 Trần Ngọc Nhi 10A1 ANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
26 Nguyễn Ánh Ngọc 10CV ANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
27 Lê Trần Minh Khoa 11A1 ANH HUY CHƯƠNG VÀNG
28 Nguyễn Minh Thư 11A2 ANH HUY CHƯƠNG BẠC
29 Nguyễn Thị Quế Anh 11A2 ANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
30 Phan Hoàng Anh 10CH SINH HUY CHƯƠNG VÀNG
31 Nguyễn Xuân Thuận 10CA3 SINH HUY CHƯƠNG VÀNG
32 Nguyễn Xuân Bách 10TH1 SINH HUY CHƯƠNG BẠC
33 Thái Gia Hân 11CV SINH HUY CHƯƠNG VÀNG
34 Nguyễn Hà Phương Ngân 11CT SINH HUY CHƯƠNG BẠC
35 Lê Mỹ Tú 11CV SINH HUY CHƯƠNG BẠC
36 Nguyễn Ngọc Châu Giang 10A2 SỬ HUY CHƯƠNG BẠC
37 Nguyễn Ngọc Nhi 10A2 SỬ HUY CHƯƠNG BẠC
38 Ngô Ngọc Thiên Kim 10TH2 SỬ HUY CHƯƠNG ĐỒNG
39 Trần Ngọc Uyên Phương 11A1 SỬ HUY CHƯƠNG VÀNG
40 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 11CA2 SỬ HUY CHƯƠNG VÀNG
41 Nguyễn Đặng Hoàng Khang 11CA1 SỬ HUY CHƯƠNG BẠC
42 Lê Ngọc Minh Thi 11CA2 ĐỊA HUY CHƯƠNG VÀNG
43 Nguyễn Vũ Anh Thuyên 11CA2 ĐỊA HUY CHƯƠNG VÀNG
44 Tào Thị Phương Linh 11CT ĐỊA HUY CHƯƠNG BẠC
45 Đậu Nguyễn Hoàng Long 10CL TIN HUY CHƯƠNG ĐỒNG
46 Đoàn Ngọc Huân 11CL TIN HUY CHƯƠNG BẠC
47 Trần Công Minh 11CA3 TIN HUY CHƯƠNG BẠC
48 Lê Văn Hiếu 11A2 MTCT HUY CHƯƠNG BẠC
49 Lê Anh Minh 11CA1 MTCT HUY CHƯƠNG BẠC
50 Phạm Nguyễn Hoàng Long 11A2 MTCT HUY CHƯƠNG ĐỒNG
51 Đoàn Ngọc Huân 11CL XE THẾ NĂNG HUY CHƯƠNG ĐỒNG
52 Lê Phan Tuấn Kiệt 11CL XE THẾ NĂNG HUY CHƯƠNG ĐỒNG
53 Ngụy Phan Anh 10CA2 Rôbốt B HUY CHƯƠNG ĐỒNG
54 Bùi Phi Long 10TH1 Rôbốt B HUY CHƯƠNG ĐỒNG