Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kết quả cuộc thi “Khoa học Kĩ thuật Học sinh trung học cấp Thành phố” năm học 2019-2020