Trang chủ Phòng banKhoa học kỹ thuật Học sinh và Giáo viên có dự án vào chung kết cuộc thi “Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố 2019-2020”