Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Học sinh và Giáo viên có dự án vào chung kết cuộc thi “Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố 2019-2020”